AANVRAAG GRATIS SPREEKUUR MET ADVOCAAT

U kunt bij ons terecht voor een kosteloos gesprek met een advocaat op het gebied van het Familierecht. Dit kan zowel op kantoor als online, naar uw voorkeur.

Denk aan onderwerpen als echtscheiding, alimentatie, omgangsrecht, ouderlijk gezag, ondertoezichtstelling, aanpassing ouderschapsplan, verdeling pensioen, boedelscheiding e.d.

Geef in het kort aan over welk onderwerp u met de advocaat wilt praten, op welke wijze (fysiek of digitaal) en welke dagen/tijdstippen u daarvoor zou willen voorstellen.

Wij zijn u graag en zonder kosten van dienst en kunnen aan de hand van het gesprek samen met u kijken naar eventuele vervolgstappen.

foto pand

Mr. J.F.J. van den Hoek
Esplanade 25
3221 LW Hellevoetsluis

Tel: 0181-326199
Mail: info@online-recht.nl

What’s app: 06-20726253
Skype: jfjvandenhoek

KvK: 24475703
BTW: NL096008441B01
IBAN: NL61INGB0001551892

Gratis parkeergelegenheid voor de deur!

De aansprakelijkheid van het kantoor voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht is in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico.

Geschillenregeling

  1. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig onze interne klachtenprocedure. Op verzoek kan de klachtenregeling worden toegezonden.
  2. De betrokken advocaat tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na raadpleging van de klachtenfunctionaris.
  3. Wanneer in het contact met de cliënt de klacht niet tot tevredenheid wordt afgehandeld wordt de kwestie voorgelegd aan de klachtenfunctionaris.
  4. Indien een geschil niet krachtens de interne klachtenprocedure kan worden beslecht, is in eerste aanleg uitsluitend de rechtbank Den Haag bevoegd om van het geschil kennis te nemen.
  5. Op de rechtsverhouding tussen het kantoor en cliënt is Nederlands recht van toepassing.