TARIEVEN

Wij zijn van mening dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om zich van rechtsbijstand te laten voorzien, indien sprake is van een daarbij te respecteren belang.

Gefinancierde rechtsbijstand

Gelukkig kennen wij in Nederland het systeem van een door de overheid gefinancierde rechtsbijstand, afhankelijk van een aantal voorwaarden, waaronder (vanzelfsprekend) een financiële toets op het fiscaal inkomen.
Deze vorm van subsidiëring werkt met eigen bijdragen, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen al dan niet “familiezaken” (zie op deze site ook bij rechtsgebieden) en de gezinssituatie.
Het voert hier te ver om alle aspecten van deze regeling weer te geven, maar voor de preciese voorwaarden kunt u terecht op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.
U zult dan merken dat vaker dan algemeen wordt gedacht aanspraak kan worden gemaakt op subsidiëring.
Ons kantoor werkt met deze Raad op basis van High Trust samen waardoor wij uw zaak in voorkomend geval dus ook op basis van deze subsidieregeling kunnen behandelen.
Mocht u er zelf niet 1-2-3 uitkomen of ook u onder de voorwaarden valt, dan kunt u ons dit gewoon even voorleggen, bijvoorbeeld via een directe chat-vraag, rechtsonder op deze site.

digitaal_bordje_hightrust (2)

Vaste prijsafspraak

In bepaalde gevallen leent een zaak zich goed voor een vaste prijsafspraak.
Dat biedt zekerheid over de totale kosten van een zaak, bijvoorbeeld bij een gemeenschappelijk echtscheidingsverzoek of een alimentatiewijzigingsprocedure.
Aan de hand van door u vooraf en/of tijdens een intake-gesprek te verschaffen informatie kunnen wij een beeld krijgen van het waarschijnlijke procesverloop van een zaak en de tijd die daaraan naar verwachting zal dienen te worden besteed.