TARIEVEN

Wij zijn van mening dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om zich van rechtsbijstand te laten voorzien, indien sprake is van een daarbij te respecteren belang.

Gefinancierde rechtsbijstand

Gelukkig kennen wij in Nederland het systeem van een door de overheid gefinancierde rechtsbijstand, afhankelijk van een aantal voorwaarden, waaronder (vanzelfsprekend) een financiële toets op het fiscaal inkomen.
Deze vorm van subsidiëring werkt met eigen bijdragen, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen al dan niet “familiezaken” (zie op deze site ook bij rechtsgebieden) en de gezinssituatie.
Het voert hier te ver om alle aspecten van deze regeling weer te geven, maar voor de preciese voorwaarden kunt u terecht op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.
U zult dan merken dat vaker dan algemeen wordt gedacht aanspraak kan worden gemaakt op subsidiëring.
Ons kantoor werkt met deze Raad op basis van High Trust samen waardoor wij uw zaak in voorkomend geval dus ook op basis van deze subsidieregeling kunnen behandelen.
Mocht u er zelf niet 1-2-3 uitkomen of ook u onder de voorwaarden valt, dan kunt u ons dit gewoon even voorleggen, bijvoorbeeld via een directe chat-vraag, rechtsonder op deze site.

digitaal_bordje_hightrust (2)

Niet gefinancierde rechtsbijstand

Het bovengenoemde stelsel kent uiteraard een bovengrens wat betreft het toegestane inkomen (en/of vermogen).
Hierdoor kan het gebeuren dat u net boven de grens voor gefinancierde rechtsbijstand valt.
In een dergelijk geval zal een voorgelegde zaak “volledig betalend” moeten worden behandeld. Dan is het natuurlijk wel van belang welke tarieven er in zo’n geval worden gehanteerd. Deze variëren in de praktijk nogal en kunnen wel eens oplopen tot zo’n € 250,– per uur, exclusief (21%) BTW.
Het door ons gehanteerde uurtarief wijkt in positieve zin van dit tarief af en bedraagt in de regel € 150,– per uur + 5% kantoorkosten exclusief BTW.
Verder te maken externe kosten worden vanzelfsprekend doorberekend, zoals aan de rechtbank verschuldigd griffierecht, deurwaarderskosten, legeskosten in verband met benodigde uittreksels van de Burgerlijke Stand e.d.

Vaste prijsafspraak

In bepaalde gevallen leent een zaak zich goed voor een vaste prijsafspraak.
Dat biedt zekerheid over de totale kosten van een zaak, bijvoorbeeld bij een gemeenschappelijk echtscheidingsverzoek of een alimentatiewijzigingsprocedure.
Aan de hand van door u vooraf en/of tijdens een intake-gesprek te verschaffen informatie kunnen wij een beeld krijgen van het waarschijnlijke procesverloop van een zaak en de tijd die daaraan naar verwachting zal dienen te worden besteed.