PRIVACY STATEMENT

januari 10, 2023

Algemeen
Advocatenkantoor van den Hoek respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan het kantoor wordt verstrekt of die het kantoor anderszins verkrijgt, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens.
Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neerg

GOO for it!

november 06, 2015

Mediation bij en door de rechter
GOO for it!

Eergisteren was ik als advocaat voor het eerst betrokken bij een unieke pilot van de rechtbank Amsterdam, GOO genaamd, oftewel: Gericht-Op-Oplossing. Sinds een jaar bestaat dit fenomeen nu, waarbij de rechter de partijen op een pro-actieve(re) wijze naar een eventuele oplossing begeleidt.
Deze mogelijkheid wordt op dit moment nog slechts geboden door de Amsterdamse kantonrechter, handelsrechter en (de voor mijn z