ONZE VISIE / KLACHTENREGELING

De naam van deze website: “online-recht”, laat zien dat internet en alles wat daarmee samenhangt (denk aan de diverse varianten van “social media”) een hoofdrol speelt. Wij maken daarom gebruik van alle relevante vormen van interactie en kennisoverdracht via het internet.
Zo kunt u uw echtscheiding (op gemeenschappelijk verzoek) ook deels via het net realiseren. Iedere zaak is natuurlijk uniek en vergt zijn eigen aanpak. Daar zijn onze tarieven ook op gebaseerd.
Lukt het u niet tot een gezamenlijke aanpak te komen, dan staan wij u natuurlijk ook terzijde.
Wij kunnen dat verzorgen via door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand (ook die regelgeving kent eigen categorieën met gestaffelde eigen bijdragen) omdat we zijn aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand (op basis van High Trust), en anders komen wij met u een op uw situatie toegesneden uurtarief overeen of een all-in prijs, indien uw zaak zich daarvoor leent.
Ook hierin willen wij in ieder geval baanbrekend zijn en niet star vasthouden aan de traditionele en niet meer van deze tijd zijnde, vaak onnodig hoge uurtarieven.

Nu wij het contact met u zo goed mogelijk willen laten verlopen, bieden wij u daartoe de gelegenheid via webformulieren, Skype-sessies, mailcontact en een 24/7 chatmogelijkheid met advocaat en/of het secretariaat. Dit voor nieuwe cliënten om de eerste vragen beantwoord en een indruk van het kantoor te krijgen. Ook bestaande cliënten kunnen uiteraard op die manier contact onderhouden.

Ons kantoor voert een algemene rechtspraktijk, waarbij het familierecht een centrale rol speelt. Bij alle op dat rechtsgebied spelende onderwerpen kunnen wij u – als daarin door een ervaring van ruim 40 jaar gespecialiseerd – van dienst zijn.

Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig onze interne klachtenprocedure. Op verzoek kan de klachtenregeling worden toegezonden.
De betrokken advocaat tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na raadpleging van de klachtenfunctionaris.
Wanneer in het contact met de cliënt de klacht niet tot tevredenheid wordt afgehandeld wordt de kwestie voorgelegd aan de klachtenfunctionaris.
Indien een geschil niet krachtens de interne klachtenprocedure kan worden beslecht, is in eerste aanleg uitsluitend de rechtbank Den Haag bevoegd om van het geschil kennis te nemen.
Op de rechtsverhouding tussen het kantoor en cliënt is Nederlands recht van toepassing.