Tevredenheid

Ons kantoor heeft u bijgestaan in een gerechtelijke procedure. Om inzicht te krijgen in de beoordeling door cliënten voor wat betreft onze wijze van dienstverlening, stellen wij u in de gelegenheid deel te nemen aan dit onderzoek. Het invullen van het hiertoe opgestelde formulier zal wellicht een paar minuten in beslag nemen, maar kan mede behulpzaam zijn bij het zo mogelijk verbeteren van onze manier van werken. Bij voorbaat dank voor uw aandacht, tijd en medewerking.
  • Wat vond u van onze dienstverlening op het punt van bereikbaarheid?
  • Wat vond u van onze dienstverlening op het punt van snelheid?
  • Wat vond u van onze dienstverlening op het punt van vriendelijkheid?
  • Wat vond u van onze dienstverlening op het punt van accuratesse?
  • Wat vond u van onze dienstverlening op het punt van kennis van zaken?
  • Wat vond u van onze dienstverlening op het punt van moderne en praktische aanpak?
  • Wat vond u van onze dienstverlening op het punt van prijsstelling?
  • Eventueel kunt u hier uw opmerkingen en/of verbeterpunten doorgeven. Zo kunnen wij onze dienstverlening blijven optimaliseren.