WAARHEIDSPLICHT IN DE FAMILIEPRAKTIJK, ARTIKEL 21 Rv

juni 06, 2015

Het zal niemand verbazen dat in een procedure aangeleverde informatie niet altijd volledig en correct is. Dat hoeft niet gelijk desastreus te zijn en vaak is het ook een kwestie van “beleving” van een procespartij en diens “inkleuring” van de juridische situatie.
De rechter gaat er doorgaans zakelijk mee om en zal – daar waar onregelmatigheden worden gesignaleerd – correcties aanbrengen en na het vaststellen van alle relevante feiten en omstandigheden een beslissing

Welkom bij Van Den Hoek Advocatuur

juni 06, 2015

In een tijd van steeds ingewikkelder regelgeving bestaat behoefte aan moderne juridische dienstverlening.
Toegankelijke advocatuur zonder dure franje. Korte lijnen tussen cliënt en advocaat met behulp van alle denkbare communicatiemiddelen en sociale media.

Op die manier wil ons kantoor het verschil maken.
Alvorens te beslissen bij ons cliënt te worden bieden wij u diverse mogelijkheden om met elkaar in contact te komen.

Uw eerste, vaak meest dringende vragen kunt