AFWIJKENDE VERDELING VAN ONDERWAARDE WONING BIJ SCHEIDING

juni 06, 2015

Hoe vaak gebeurt het niet dat aan één van de deelgenoten de (voormalige) echtelijke woning wordt toebedeeld onder de verplichting de restant hypotheekschuld als eigen schuld te voldoen.
Een eventueel aan de hypothecaire verplichting gekoppelde (spaar/beleggings) polis zal dan tevens aan die overnemende partij worden toebedeeld.
Waar in het verleden het batig saldo van deze vermogensbestanddelen (de overwaarde) tussen die deelgenoten bij helfte placht te worden verdeeld, is tegen

WAARHEIDSPLICHT IN DE FAMILIEPRAKTIJK, ARTIKEL 21 Rv

juni 06, 2015

Het zal niemand verbazen dat in een procedure aangeleverde informatie niet altijd volledig en correct is. Dat hoeft niet gelijk desastreus te zijn en vaak is het ook een kwestie van “beleving” van een procespartij en diens “inkleuring” van de juridische situatie.
De rechter gaat er doorgaans zakelijk mee om en zal – daar waar onregelmatigheden worden gesignaleerd – correcties aanbrengen en na het vaststellen van alle relevante feiten en omstandigheden een beslissing