Stelselherziening partneralimentatie

juni 22, 2015

Stelselherziening partneralimentatie
Een eerste verkenning met vooral aandacht voor het overgangsrecht

Al lang werd er naar uit gekeken, vooral door alimentatieplichtigen in de hoop dat met name de verkorting van de duur ook hen verlichting zou brengen.
Op 19 juni jl. werd het wetsontwerp dan eindelijk naar de Raad van State gestuurd en kon heel Nederland kennis nemen van de concrete voorstellen, die – als het aan de indienende partijen (VVD, PvdA en D66)

AFWIJKENDE VERDELING VAN ONDERWAARDE WONING BIJ SCHEIDING

juni 06, 2015

Hoe vaak gebeurt het niet dat aan één van de deelgenoten de (voormalige) echtelijke woning wordt toebedeeld onder de verplichting de restant hypotheekschuld als eigen schuld te voldoen.
Een eventueel aan de hypothecaire verplichting gekoppelde (spaar/beleggings) polis zal dan tevens aan die overnemende partij worden toebedeeld.
Waar in het verleden het batig saldo van deze vermogensbestanddelen (de overwaarde) tussen die deelgenoten bij helfte placht te worden verdeeld, is tegen